В Тернополі оголосили лауреатів конкурсу «Людина року-2017».

БЕЗ­ПАЛЬ­КО Ми­хай­ло Ан­то­но­вич — ак­тор Тер­но­піль­сько­го ака­де­міч­но­го об­лас­но­го дра­ма­тич­но­го те­ат­ру іме­ні Т. Шев­чен­ка.КОН­СТАН­ТИ­НО­ВА Світ­ла­на Ми­ко­ла­їв­на — ди­рек­тор Тер­но­піль­ської за­галь­но­ос­ві­тньої шко­ли №7.

КОС­ТИ­ШИН Лі­лія Ва­лен­ти­нів­на — зас­туп­ник ре­дак­то­ра га­зе­ти «Віль­не жит­тя плюс».

ЛЮ­БУНЬ Ан­дрій Сте­па­но­вич — про­то­і­є­рей, нас­то­я­тель Свя­то-Ди­мит­рівсь­ких хра­мів УПЦ Ки­ївсь­ко­го пат­рі­ар­ха­ту у се­лах Ліш­ні та Ку­ли­ко­ві Кре­ме­нець­ко­го ра­йо­ну, во­лон­тер і ка­пе­лан.

МАР­КЕ­ВИЧ Бог­дан Гри­го­ро­вич — го­лов­ний лі­кар Ко­зівсь­кої цен­траль­ної ра­йон­ної лі­кар­ні.

ПИ­ЛИ­ПІВ Ми­ко­ла Іва­но­вич — ди­рек­тор при­ват­но­го аг­роп­ро­мис­ло­во­го під­при­ємс­тва «Ар­ка­дія» Гу­ся­тинсь­ко­го ра­йо­ну.

ТО­ПО­РОВСЬ­КИЙ Во­ло­ди­мир Іва­но­вич — де­кан Зар­ва­ниць­ко­го де­ка­на­ту УГКЦ, ка­пе­лан.

ФЕ­ЛЕН­ЧАК Ва­силь Ан­дрі­йо­вич — ху­дож­ній ке­рів­ник і ди­ри­гент му­ні­ци­паль­но­го Га­лиць­ко­го ка­мер­но­го ор­кес­тру, на­род­ний ар­тист Ук­ра­ї­ни.

ЧО­БО­ТАР Ва­ле­рій Ге­ор­гі­йо­вич (по­зив­ний «Га­ти­ло») — за­хис­ник До­нець­ко­го ае­ро­пор­ту, тре­нер про­ек­ту для ве­те­ра­нів та їх сі­мей «Сер­це Во­ї­на».

ШУ­МИ­ЛО Во­ло­ди­мир Ми­хай­ло­вич — ху­дож­ник, май­стер на­род­них ху­дож­ніх про­мис­лів.

Журі конкурсу.

Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу tenews.te.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер, долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук, підключайтеся до каналу Телеграм.

Джерело: Новини Тернопільщини
Теги: #валерій чоботар, #вільне життя, #ліля костишин, #любунь, #людина року, #новини тернопільщини, #новини тернополя, #тернопіль, #тернопільські новини, #чоботар
Коментарі

Опілля квас ціни iPhone 14 Pro в Одесі, Україна

Статті

Інтерв'ю
Історії з фронту від “князівського” воїна про піхоту, військову хитрість та полонених
22:20, 11 Липня, 2024

Історії з фронту від “князівського” воїна про піхоту, військову хитрість та полонених

Блоги

ТОП новини тернопільщини: