Жоден тернопільський виш не увійшов до десятки найкращих по Україні

Опубліковано:
10 Липня, 2016 о 15:23

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2016 року.

У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вузів України: “Топ-200 Україна”, “Scopus” та“Вебометрикс”, кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вузів за версією “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Вебометрикс”.

Матеріали рейтингу:

Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Консолідований рейтинг вузів України

Назва навчального закладу Місце у загальному рейтингу ↓ ТОП 200 Украина Вебометрикс Scopus Підсумковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 2 1 1 4
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2 3 3 2 8
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 3 1 2 6 9
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 4 4 6 9 19
Львівський національний університет імені Івана Франка 5 9 8 3 20
Національний університет “Львівська політехніка” 6 5 9 10 24
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 7 17 10 4 31
Сумський державний університет 8 15 5 15 35
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 9 24 12 5 41
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 10 11 24 8 43
Національний університет біоресурсів і природокористування України 11 10 11 27 48
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” 12 14 18 20 52
Харківський національний університет радіоелектроніки 13 21 14 18 53
Національний університет “Києво-Могилянська академія” 14-15 8 23 24 55
Національний авіаційний університет 14-15 19 7 29 55
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 16 38 20 11 69
Ужгородський національний університет 17-18 35 27 13 75
Донецький національний університет 17-18 32 26 17 75
Донецький національний технічний університет 19 23 40 19 82
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 20 7 66 14 87
Національний університет харчових технологій 21 20 29 39 88
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 22 65 19 7 91
Одеський національний політехнічний університет 23 26 38 28 92
Київський національний університет технологій і дизайну 24 27 37 38 102
Вінницький національний технічний університет 25 25 21 59 105
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 26-27 34 32 40 106
Національний гірничий університет 26-27 6 13 87 106
Тернопільський національний економічний університет 28 41 16 61 118
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 29 52 65 12 129
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 30 13 31 89 133
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 31 37 63 34 134
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 32 30 17 92 139
Буковинський державний медичний університет 33-34 58 35 48 141
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 33-34 18 22 101 141
Хмельницький національний університет 35 43 69 31 143
Національний фармацевтичний університет 36 22 77 47 146
Запорізький національний технічний університет 37 47 57 46 150
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 38 56 34 62 152
Івано-Франківський національний медичний університет 39 53 50 53 156
Національна металургійна академія України 40 12 100 45 157
Київський національний торговельно-економічний університет 41 28 49 81 158
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 42 49 46 69 164
Дніпропетровська медична академія 43 51 102 23 176
Київський національний університет будівництва та архітектури 44 46 80 51 177
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 45 64 47 75 186
Запорізький національний університет 46 81 42 67 190
Донбаська державна машинобудівна академія 47 71 91 30 192
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 48 76 96 22 194
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаря 49-50 77 58 60 195
Чорноморський національний університет імені П. Могили 49-50 44 53 98 195
Одеський національний медичний університет 51 42 123 32 197
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 52 101 55 44 200
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 53-54 108 15 82 205
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 53-54 48 64 93 205
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 55-56 29 97 83 209
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 55-56 16 73 120 209
Український державний хіміко-технологічний університет 57 111 86 16 213
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 58 90 36 88 214
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 59 135 30 50 215
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 60-61 117 79 21 217
Українська інженерно-педагогічна академія 60-61 63 76 78 217
Національний лісотехнічний університет України 62 33 158 35 226
Харківський національний медичний університет 63 36 165 26 227
Чернігівський національний технологічний університет 64-65 121 60 49 230
Одеська національна академія харчових технологій 64-65 40 118 72 230
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 66 50 148 33 231
Національний транспортний університет 67 66 125 41 232
Національний університет “Одеська юридична академія” 68 39 68 126 233
Запорізький державний медичний університет 69 72 104 58 234
Приазовський державний технічний університет 70 86 72 77 235
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 71 97 45 94 236
Університет економіки та права “Крок” 72 59 59 124 242
Криворізький національний університет 73 100 107 37 244
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури 74-75 79 130 36 245
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 74-75 130 51 64 245
Херсонський державний університет 76 92 67 90 249
Національний університет водного господарства та природокористування 77-78 67 106 79 252
Київський університет імені Бориса Грінченка 77-78 87 43 122 252
Житомирський державний університет імені Івана Франка 79 125 54 74 253
Українська медична стоматологічна академія 80 54 122 85 261
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 81 80 103 80 263
Запорізька державна інженерна академія 82 127 89 52 268
Таврійський державний агротехнологічний університет 83 70 74 129 273
Житомирський державний технологічний університет 84 120 93 63 276
Луцький національний технічний університет 85 75 138 68 281
Сумський національний аграрний університет 86-87 140 84 65 289
Національний університет “Острозька академія” 86-87 99 61 129 289
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 88 122 71 100 293
Львівський торговельно-економічний університет 89-91 60 119 118 297
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 89-91 55 113 129 297
Вінницький національний аграрний університет 89-91 129 39 129 297
Національний університет фізичного виховання і спорту України 92 84 112 102 298
Донецький державний університет управління 93 94 135 71 300
Українська академія банківської справи Національного банку України 94 150 48 107 305
Український державний університет залізничного транспорту 95 93 129 91 313
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 96 123 62 129 314
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 97 107 88 125 320
Київський національний університет культури і мистецтв 98 109 83 129 321
Донбаська національна академія будівництва і архітектури 99 172 82 70 324
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 100 98 110 117 325
Бердянський державний педагогічний університет 101 149 56 129 334
Київська школа економіки 102-103 201 81 55 337
Одеський національний морський університет 102-103 69 171 97 337
Миколаївський національний аграрний університет 104 78 131 129 338
Полтавська державна аграрна академія 105 116 94 129 339
Білоцерківський національний аграрний університет 106-108 106 126 110 342
Університет державної фіскальної служби України 106-108 126 87 129 342
Мелітопольський державний педагогічний університет 106-108 169 44 129 342
Європейський університет 109 190 25 129 344
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 110-111 160 90 99 349
Кіровоградський національний технічний університет 110-111 57 163 129 349
Київський міжнародний університет 112 62 161 129 352
Одеський національний економічний університет 113 31 194 129 354
Київський національний лінгвістичний університет 114 110 117 129 356
Уманський національний університет садівництва 115-116 136 105 116 357
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 115-116 83 145 129 357
Українська академія друкарства 117-119 154 133 76 363
Львівський державний університет фізичної культури 117-119 137 111 115 363
Український католицький університет 117-119 201 33 129 363
Національний університет “Одеська морська академія” 120-121 88 169 109 366
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 120-121 96 141 129 366
Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського 122 74 164 129 367
Національна академія внутрішніх справ 123 201 41 129 371
Одеська державна академія будівництва та архітектури 124 104 212 56 372
Херсонський національний технічний університет 125 82 162 129 373
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 126 178 70 129 377
Луганський державний медичний університет 127 145 181 54 380
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 128 167 175 42 384
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 129-130 177 109 103 389
Київський університет права Національної академії наук України 129-130 159 101 129 389
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 131 105 173 113 391
Академія адвокатури України 132 118 152 129 399
Класичний приватний університет 133-134 115 156 129 400
Національний університет цивільного захисту України 133-134 151 120 129 400
Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба 135 201 127 73 401
Національна академія управління 136-137 73 203 129 405
Чернівецький торговельно-економічний інститут (КНТЕУ) 136-137 201 75 129 405
Донбаський державний педагогічний університет 138 163 115 129 407
Державний університет телекомунікацій 139 146 134 129 409
Міжрегіональна академія управління персоналом 140-141 201 116 96 413
Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 140-141 102 182 129 413
Харківський регіональний інститут державного управління 142 201 85 129 415
Херсонський державний аграрний університет 143-144 103 184 129 416
Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” 143-144 173 114 129 416
Черкаський державний технологічний університет 145 134 188 95 417
Дніпродзержинський державний технічний університет 146 168 140 111 419
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 147 68 223 129 420
Харківський національний університет внутрішніх справ 148 201 92 128 421
Одеський державний екологічний університет 149-151 91 288 43 422
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 149-151 85 208 129 422
Хмельницький університет управління та права 149-151 157 136 129 422
Житомирський національний агроекологічний університет 152 148 146 129 423
Харківська державна академія культури 153 143 153 129 425
Харківський національний університет будівництва та архітектури 154 89 209 129 427
Хмельницький інститут соціальних технологій 155 201 99 129 429
Львівський національний аграрний університет 156 142 160 129 431
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 157 113 197 129 439
Полтавський університет економіки і торгівлі 158-160 138 192 112 442
Академія муніципального управління 158-160 141 172 129 442
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 158-160 174 139 129 442
Університет митної справи та фінансів 161 139 176 129 444
Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 162 131 185 129 445
Подільський державний аграрно-технічний університет 163 119 198 129 446
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 164 162 157 129 448
Харківська медична академія післядипломної освіти 165-166 201 183 66 450
Міжнародний гуманітарний університет 165-166 201 144 105 450
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 167 61 288 104 453
Академія праці, соціальних відносин і туризму 168 164 166 129 459
Університет банківської справи НБУ 169-171 45 288 129 462
Міжнародний економіко-гуманітарний університет 169-171 147 186 129 462
Харківський інститут банківської справи 169-171 201 132 129 462
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 172 156 179 129 464
Одеський регіональний інститут державного управління 173 201 137 129 467
Львівська національна академія мистецтв 174 170 170 129 469
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 175 194 147 129 470
Маріупольский державний університет 176 95 257 123 475
Мукачівський державний університет 177-178 171 191 114 476
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 177-178 158 189 129 476
Криворізький державний педагогічний університет 179 201 149 129 479
Кіровоградська льотна академія (НАУ) 180 201 151 129 481
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 181 176 178 129 483
Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 182 201 154 129 484
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 183 179 177 129 485
Харківська державна зооветеринарна академія 184 132 226 129 487
Київський університет туризму, економіки і права 185 166 193 129 488
Державний економіко-технологічний університет транспорту 186-187 180 180 129 489
Національна академія сухопутних військ імені П. Сагайдачного 186-187 201 159 129 489
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 188 124 238 129 491
Міжнародний науково-технічний університет 189 165 202 129 496
Львівський інститут Університету банківської справи 190 201 167 129 497
Львівський інститут менеджменту 191 201 168 129 498
Рівненський державний гуманітарний університет 192 175 195 129 499
Бережанський агротехнічний інститут НУБіП 193 201 174 129 504
Київський медичний університет УАНМ 194 155 268 84 507
Харківський державний університет харчування та торгівлі 195 114 286 108 508
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 196 201 187 129 517
Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля 197 201 196 129 526
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 198-199 112 288 127 527
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 198-199 197 201 129 527
Міжнародний університет фінансів 200 152 247 129 528
Міжнародний Соломонів університет 201-203 201 243 86 530
Глухівський національний педагогічний університет 201-203 181 220 129 530
Волинський інститут економіки та менеджменту 201-203 201 200 129 530
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 204 185 217 129 531
Бердянський університет менеджменту і бізнесу 205 196 207 129 532
Буковинський державний фінансово-економічний університет 206 183 221 129 533
Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні 207 201 204 129 534
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 208 201 206 129 536
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 209 184 224 129 537
Донбаський державний технічний університет 210 128 281 129 538
Донецький юридичний інститут МВС України 211 201 210 129 540
Київський економічний інститут менеджменту 212 201 211 129 541
Херсонська державна морська академія 213 182 231 129 542
Східноєвропейський університет 214 201 213 129 543
Одеський державний аграрний університет 215-216 187 228 129 544
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України 215-216 201 214 129 544
Горлівський інститут іноземних мов 217 201 215 129 545
Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика 218-219 201 288 57 546
Буковинський університет 218-219 201 216 129 546
Національна академія статистики, обліку та аудиту 220 133 288 129 550
Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова 221 201 222 129 552
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі 222 201 225 129 555
Міжнародний університет бізнесу і права 223 201 227 129 557
Кіровоградський інститут комерції 224 201 229 129 559
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 225 201 230 129 560
Харківська державна академія фізичної культури 226 144 288 129 561
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління 227 201 232 129 562
Львівський інститут економіки і туризму 228-229 192 242 129 563
Київський університет ринкових відносин 228-229 201 233 129 563
Одеський державний університет внутрішніх справ 230 201 234 129 564
Харківський економіко-правовий університет 231 201 235 129 565
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій 232 201 236 129 566
Дніпропетровський гуманітарний університет 233 199 239 129 567
Луганський національний аграрний університет 234-235 153 288 129 570
Український гуманітарний інститут 234-235 201 240 129 570
Університет економіки і підприємництва 236 201 241 129 571
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 237-239 161 284 129 574
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 237-239 189 256 129 574
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму 
ім. В. Чорновола 237-239 201 244 129 574
Галицька академія 240 201 245 129 575
Інститут підприємництва “Стратегія” 241 200 248 129 577
Київський інститут інвестиційного менеджменту 242 201 249 129 579
Макіївський економіко-гуманітарний інститут 243 201 250 129 580
Херсонський економічно-правовий інститут 244 201 251 129 581
Краматорський економіко-гуманітарний інститут 245 201 254 129 584
Інститут туризму Федерації професійних спілок України 246 201 255 129 585
Хмельницький економічний університет 247 201 258 129 588
Міжгалузева академія управління 248 201 259 129 589
Львівський медичний інститут 249 201 260 129 590
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 250-251 188 274 129 591
Харківська гуманітарно-педагогічна академія 250-251 186 276 129 591
Харківський інститут управління 252 201 263 129 593
Інститут реклами 253 201 264 129 594
Київський славістичний університет 254-255 201 288 106 595
Ізмаїльський інститут водного транспорту 254-255 201 265 129 595
Інститут хімічних технологій СНУ ім. Даля 256 201 266 129 596
Донецький університет економіки та права 257 201 269 129 599
Кіровоградський інститут розвитку людини 258 201 270 129 600
Кременчуцький інститут Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 259 201 271 129 601
Білоцерківський інститут економіки та управління 260 201 273 129 603
Національна академія державного управління при Президентові України 261-262 201 288 119 608
Одеська державна академія технічного регулювання та якості 261-262 191 288 129 608
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій 263 201 279 129 609
Університет сучасних знань 264-265 193 288 129 610
Університет новітніх технологій 264-265 201 280 129 610
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 266 195 288 129 612
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 267-268 198 288 129 615
Київська гуманітарна академія 267-268 201 285 129 615
Одеська богословська семінарія 269 201 287 129 617

 

Інші матеріали рейтингу:

Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вузів України:

«ТОП-200 Україна» – у рейтингу діяльність вищих навчальних закладів оцінюється за допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертної оцінки якості підготовки випускників ВНЗ представниками роботодавців та академічного співтовариства (15%), а також з використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%).

Рейтинг «Scopus» – результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Міжнародний рейтинг «Вебометрикс» – ураховує кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вузу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів (іншими словами, змістовну та інформаційну активність сайту навчального закладу). Рейтинг “Вебометрикс” публікується двічі на рік.

Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу tenews.te.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер, долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук, підключайтеся до каналу Телеграм.

Джерело: Новини Тернопільщини
Коментарі

Опілля квас ціни iPhone 14 Pro в Одесі, Україна

Статті

Інтерв'ю
Історії з фронту від “князівського” воїна про піхоту, військову хитрість та полонених
22:20, 11 Липня, 2024

Історії з фронту від “князівського” воїна про піхоту, військову хитрість та полонених

Блоги

ТОП новини тернопільщини: